Regio Overijssel

Accountantsorganisatie met samenstelpraktijk, met vestigingen in ondermeer de provincie Overijssel zoekt accountantskantoren in die regio of meteen daaraan grenzend die hun praktijk willen verkopen aan opdrachtgever.

Profiel:

  • Specialisatie in branches niet vereist, maar kantoren met agroportefeuille hebben een streepje voor.
  • Partijen met een omzet tot ongeveer € 1,5 mln.
  • Verplaatsing naar één van de kantoren van opdrachtgever heeft weliswaar de voorkeur, maar afhankelijk van omvang en locatie is voortzetting eigen vestiging ook bespreekbaar.
  • Accountants die zich na de overdracht aan opdrachtgever binden zijn in het bijzonder welkom.
  • Eigenaar/eigenaren kunnen indien gewenst de werkzaamheden al dan niet tijdelijk voortzetten bij opdrachtgever.

Waarom?

  • Opdrachtgever wil naast autonome groei ook groeien door aantrekkelijke acquisities. Het waarborgen van continuïteit voor medewerkers en cliënten in zowel het eigen kantoor als in die van het over te nemen kantoor is een belangrijke drijfveer.