Regio Flevoland

Accountantskantoor op zoek naar koper, omzetindicatie € 800.000. [In onderhandeling]

Profiel:

  • Kwalitatief hoogstaand accountantskantoor
  • Totale omzet 2021 € 801.000
  • Goed renderend kantoor waardoor een verantwoorde return on investment mogelijk is
  • Opleiding medewerkers (8 incl. 3 maten) op adequaat niveau zeer jong gemiddelde leeftijd.
  • Kantoor binnen de regio Flevoland verplaatsbaar.
  • Prachtige gelegenheid voor niet in de regio gevestigde kantoren een volwaardige zelfstandige vestiging in deze regio te beginnen.

Waarom?

  • Opdrachtgever is als accountantskantoor dienstverlener op een kwalitatief hoog niveau en wil dat niveau handhaven door aansluiting bij een mooie professionele partij en om zo de continuïteit op langere termijn te waarborgen.

Hoe?

  • Afhankelijk van de situatie en wens van serieuze geïnteresseerde is opdrachtgever zowel bereid tot verkoop als tot fusie.