Randstad

Accountantskantoor met WTA vergunning en substantiële auditportefeuille in de Randstad zoekt collega-kantoren om samen verder te gaan. Omzetgrootte tot € 1,5 mln.

Profiel:

  • Eigen profiel: nationale en internationale opdrachtgevers - goede adviesfunctie - kwalitatief hoogstaand - adequate automatisering - hoogopgeleide medewerkers
  • Zoekt accountantskantoren - bij voorkeur met WTA vergunning en auditportefeuille - in de Randstad of direct daaraan grenzend.
  • Zowel koop als samenwerking/fusie zijn bespreekbaar
  • Omzetgrootte tot € 1,5 mln.
  • Samenvoeging op gezamenlijke locatie indien mogelijk en logisch, maar afhankelijk van omvang en locatie is voortzetting van de eigen vestiging ook bespreekbaar.
  • Het al dan niet tijdelijk voortzetten van de werkzaamheden door de huidige eigena(a)r(en) heeft de voorkeur maar is niet noodzakelijk, mits een warme overdracht van cliënten gewaarborgd is.

Waarom?

  • Opdrachtgever wil expertise bundelen met geïnteresseerde partijen om verdere groeiambities mogelijk te maken.