Gelderland

Ter overname gezocht accountants- of administratiekantoor, liefst in of rond stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen. Omzet tot ongeveer €1.000.000.

Profiel:

  • Een specialistische cliëntenportefeuille is geen specifieke wens, maar ook geen bezwaar. 
  • Adequaat opleidingsniveau van de medewerkers is belangrijk.
  • Kantoor is gevestigd tot maximaal 40 kilometer rond het centrum van de stedendriehoek en verplaatsbaar naar en binnen de stedendriehoek. 
  • Verkoper moet na de overdracht voldoende in de gelegenheid zijn voor de overdracht van de cliëntenportefeuille.

Waarom?

  • Opdrachtgever is als accountantskantoor dienstverlener op een kwalitatief hoog niveau.
  • Om dat niveau te handhaven en zelfs te verbeteren is meer schaalgrootte gewenst.
  • Die schaalgrootte wordt naast autonome groei ook gezocht in overnames.